Suliranin sa ating kapaligiran

Wala rin pakundangan ang pagputol ng mga punong-kahoy sa kaguban. Ang problemang ito ay hindi lamang nakakasama sa atin, kundi pati na yung ibang mga nilalang na may buhay. Nariyan ang kahanga-hangang mga pulo na napapalibutan ng maaamong karagatang pinagyaman ng mga laman nito tulad halimbawa ng isda, alimango, hipon, talaba at marami pang iba na syang pangunahing ikinabubuhay ng marami sa ating mga Filipino.

But no organism before man has deliberately polluted its environment. Sabado, Nobyembre 26, Ang Ginto sa ating Kapaligiran May mga bagay na hindi natin napapansin na mahalaga saating pamumuhay at sa pang araw-araw.

Bilang isang mag-aaral, makakatulong ako sa pangangalaga ng likas na yaman sa pamamagitan ng pagiwas sa pamumutol ng puno, paggamit ng dinamita sa isda at pagtatanim sa mga bakanteng lupa Dapat din na magtanim tayo sa mga palayan upang hindi masayang ang mga taniman. Maaari pa naman nating mainsalba ito sa pamamagitan ng pagdisiplina sa ating mga sarili.

Ang sanhi ng pagkasira sa ating kalikasan ay halos laganap na Suliranin sa ating kapaligiran buong mundo. At ano ang halaga nito sa atin? Ika nga, ito ang nagsisilbing nating buhay at pag-asa. Ano ba ito para sa inyo??

July 25, Pangangalaga sa Ating Kapaligiran Ang Pangangalaga sa kapaligiran ay isang ehemplo kung paano malalaman na ang isang tao ay responsible sa kanyang bansa o lugar na kinatatayuan natin.

Bawat biyaya ng Diyos ay dapat may katapat na pagmamahal lalong lalo na ang ating kalikasan na syang nagbigay sa atin ng kabuhayan at tumutulong sa oras ng kagipitan. Pagsisikap at determinasyon ang kailangan natin lahat upang magkaroon ng katuparan ang lahat.

Ang kalikasan ay maitutring kong pinakamahalaga at pinakamagandang bagay na ibibnigay ng Diyos sa atin, ito ay binubuo ng mga lupain, kabundukan, kagubatan at mga magagandang tanawin na ating makikita. Halos kalahati sa ating mga pangangailangan o kagamitan sa ngayon ay galing sa kalikasan.

Ang kalikasan ay isa sa biyayang handog ng Diyos na dapat nating ingatan, alagaan at pagyamanin tungo sa ating kaunlaran. Madaling sabihin ang paglilinis pero mahirap itong gawin pero kung iisipin natin na para sa kabutihan nating lahat ito.

Dapat sana ay palitan kung ano man ang pinutol na puno nila. Mga gulay na bilog na bilog na parang hugis bola, mga gulay na walang kasing sarap dahil ito ay walang katulad at natural ang pagtubo.Matuto tayong pangalagaan, protektahan at mahalin ang likas na yaman na mayroon tayo sa Asya at maging sa mundo na ating tirahan.

Nauunawaan ko ang papel na aking magiging gampanin sa pagbibigay solusyon sa mga suliraning pangkapaligiran na ating kinakaharap. Maganda at katangi-tangi ang lahat ng likas na yaman ng Asya. Lahat ng mga kailangan natin ay sa ating kalikasan nangagaling.

Pangangalaga sa Ating Kapaligiran

Tumutulong din ito para mapanatiling sariwa ang ating hangin. Nagsisilibi rin itong tirahan sa mga ligaw na hayop at halaman. Halos kalahati sa ating mga pangangailangan o kagamitan sa ngayon ay galing sa kalikasan. Online Gaming Sa Filipino. Kabanata I. Ang Suliranin at ang Kapaligiran nito.

Online Gaming Balakid sa Pag-aaral ng mga Estudyante ng Sekundarya sa Pilipinas A.Y. Introduksyon: Ang bagong hinirasyon ng kabataan, pag-asa pa kaya ng ating bayan?

Katanungang bumabagabag sa isipan naming mananaliksik. Ang ating kapaligiran ay mapangalagan sa pamamagitan ng pagwawalis araw-araw. Pagtapon ng basura sa tamang basurahan. Pagtapon ng basura sa tamang basurahan.

Mahalagang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran dahil dito. suliraning pangkapaligiran sa asya 1. mgasuliraningpangkapaligiran sa asya mahalagang mapanatili natinang ekolohikal nabalanse ng ating billsimas.comng pagbabago ang mangyayari sa lahat ng mga uri ng buhay sa mundo kung mangyaring ito’y hindi balanse.

Transcript of Mga Suliranin sa ating Likas na Yaman. Ano nga ba ang mga Suliraning ito? Hindi pagpapalit sa mga Punong pinutol sa kagubatan -Magbuo ng mga organisasyong binubuo ng mga mapag-alalang tao sa kapaligiran Kahit tayo'y hindi pa nasa tamang edad at masyadong matatanda, may magaga pa rin tayo para sa ating .

Download
Suliranin sa ating kapaligiran
Rated 3/5 based on 36 review